-  Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
-  Informace pro uživatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2015/2120
-  Ceník